M?sto Tova?ov
Naposledy aktualizováno: 1.3.2021

       

      Městská knihovna v Tovačově poskytuje následující služby:

    
     * půjčování knih a periodik
     * individuální poradenství při výběru beletrie i odborných knih
     * rezervace knih
     * bibliograficko-informační služby
     * meziknihovní výpůjční služby
     * reprografické služby
     * Internet 
     * práce s PC
     * informace pro čtenáře (web knihovny)
     * KV akce pro MŠ, ZŠ a ŠD  

  
   
      P
ůjčovní služby knihovny:

      Oddělení pro děti a mládež (knihovna na náměstí) v Tovačově:

      (středa  13 - 16 hod.)  
      informace na webu:
      www.knihovnatovacov.cz
      www.knihovnatovacov.webz.cz     čtenářské poplatky na r. 2021:

     
     Děti a mládež do 15 let   60 Kč

     Studenti nad 15 let        100 Kč    (knihovna pro dospělé čtenáře)