M?sto Tova?ov
Naposledy aktualizováno: 16.6.2020

       

      M?stská knihovna v Tova?ov? poskytuje následující služby:

    
     * půj?ování knih a periodik
     * individuální poradenství p?i výb?ru beletrie i odborných knih
     * rezervace knih
     * bibliograficko-informa?ní služby
     * meziknihovní výpůj?ní služby
     * reprografické služby
     * Internet 
     * práce s PC
     * informace pro ?tená?e (web knihovny)
     * KV akce pro MŠ, ZŠ a ŠD  

  
   
      P
ůj?ovní služby knihovny:

      Odd?lení pro d?ti a mládež (knihovna na nám?stí) v Tova?ov?:

      (st?eda                    13 - 16 hod.)   v zá?í 2018 bude up?esn?no
     
      informace na webu:
      www.knihovnatovacov.cz
      www.knihovnatovacov.webz.cz     ?tená?ské poplatky na r. 2018:
     
     D?ti a mládež do 15 let   60 K?