M?sto Tova?ov
Naposledy aktualizováno: 1.3.2021
 

V Tovačově jsou poskytovány knihovnické služby pro dospělé čtenáře i děti a mládež na dvou pracovištích městské knihovny, která se nacházejí na náměstí v centru města. Knihovna pro dospělé čtenáře je v přízemí budovy Městského úřadu v Tovačově a knihovna pro děti a mládež se nachází vedle prodejny drogerie. 

 

Knižní fond:

Pro snadnější orientaci čtenářů je beletrie barevně rozlišena podle věkových skupin a zvlášť jsou vyčleněny encyklopedie, naučná literatura a příručky k učivu ZŠ. 


Všechny knížky jsou čtenářům nabídnuty formou volného výběru, tzn., že jsou k dispozici v půjčovních místnostech. Pro snadnější vyhledávání jednotlivých knih slouží on-line katalog na webu knihovny (www.knihovnatovacov.cz), pomocí kterého lze vyhledat konkrétní titul na základě jména autora, názvu knihy nebo klíčového (obsahového) slova.


Pro žáky a studenty je v nabídce webu knihovny (www.knihovnatovacov.cz) seznam doporučené četby a prostřednictvím on-line katalogu mohou zjistit, jestli je daný titul v knihovně k dispozici nebo jej má půjčený jiný čtenář. Požadovanou knížku je možné si nechat odložit.