M?sto Tova?ov
Naposledy aktualizováno: 27.11.2020
 

V Tovačově jsou poskytovány knihovnické služby pro dospělé čtenáře i děti a mládež na dvou pracovištích městské knihovny, která se nacházejí na náměstí v centru města. Knihovna pro dospělé čtenáře je v přízemí budovy Městského úřadu v Tovačově a knihovna pro děti a mládež se nachází vedle prodejny drogerie. 

 

Knižní fond:

Pro snadnější orientaci čtenářů je beletrie barevně rozlišena podle věkových skupin a zvlášť jsou vyčleněny encyklopedie, naučná literatura a příručky k učivu ZŠ. 


Knihovna využívá automat. knih. systém Clavius a všechny knížky jsou čtenářům nabídnuty formou volného výběru. Pro snadnější vyhledávání jednotlivých knih slouží on-line katalog na webu knihovny, pomocí kterého lze vyhledat konkrétní titul na základě jména autora, názvu knihy nebo klíčového (obsahového) slova. Návod k vyhledávání knih je k dispozici v menu - akce.

Studenti i další zájemci mohou využít tzv. meziknihovní službu, prostřednictvím které lze zapůjčit žádanou knihu i z jiné knihovny.
Převážně se jedná o odborné tituly nebo některé studijní materiály, jenž nejsou ve fondu tovačovské knihovny. Knihy z jiné knihovny se půjčují zdarma, ale čtenář musí zaplatit náklady za poštovné.